Европейски програми


Фирма “П.ИМ.” ООД получи безвъзмездна помощ европейско финансиране от 10 000 лв. по ОПИК. Парите се отпускат за преодоляване последствията от пандемията COVID-19.